Västra Hamnen Corporate Finance


Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

2018-07-11

Hövding Sverige AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 74 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Läs mer..

Offentliggörande av prospekt avseende Clemondos företrädesemission

2018-07-04

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) ("Clemondo" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 28 maj 2018. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

Läs mer..

Virogates emission övertecknad

2018-06-21

Virogates emission inför listning på Nasdaq First North Danmark tecknades till cirka DKK 105 miljoner. I förhållande till antalet tillgängliga aktier övertecknades emission med 141%. Bolaget tillförs därmed DKK 75 miljoner före emissionskostnader.

Första dag för handel är planerad till 26 juni 2018 under kortnamnet "VIRO".

Läs mer..

ViroGates offentliggör prospekt

2018-06-04

ViroGates A/S, som planeras listas på Nasdaq First North Danmark 26 juni 2018, offentliggör prospekt inför dess nyemission om 60-75 miljoner danska kronor.

Läs mer..

ChemoTech presenterar nya finansiella mål i samband med offentliggörande av memorandum

2018-05-22

Scandinavian ChemoTech AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, offentliggör informationsmemorandum inför dess nyemission om cirka 18,3 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Läs mer..

Promore Pharma: Breddar spelplanen

2018-05-22

Promore Pharma Q1 2018: Vi har gjort en utvärdering av det nyligen slutade licensavtalet och bedömer att det motiverar en höjning av det värderingsintervall vi tidigare angett för Promore Pharma. Med försiktiga antaganden gör vi bedömningen att det representerar ett mervärde om 1,20 – 1,70 SEK per aktie. Vi höjer således vårt motiverade värde per aktie till 18,80 – 32,30 SEK.

Läs hela rapporten här.

Läs mer..

Promore Pharma förbereder kliniska studier

2018-05-04


VD Jonas Ekblom och CFO Jenni Björnulfson berättar om Promore Pharmas läkemedelsprojekt i en intervju med Finwire TV.

Läs mer..

Chemotech genomför företrädesemission

2018-04-25

Styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB har beslutat att föreslå genomförandet av en emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Totalt kommer nyemissionen tillföra bolaget ca 18 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer..
1 2 3 4 5  ... Föregående Nästa 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till Västra Hamnens epostutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.

Marknadsfokus

Slutförda uppdrag
1 2 3 4 5  --> Föregående Nästa 


Lediga tjänster
Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Välkommen att skicka din ansökan till: rekrytering@vhcorp.seVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se