Engagemang, kvalité och nyfikenhet
Rådgiving vid företagsaffärer och finansiering
Västra Hamnen Corporate Finance
Crunchfish offentliggör prospekt
2016-10-14

Styrelsen i Crunchfish AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende nyemission av aktier inför notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North med planerad första handelsdag 11 november 2016. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet, sammanfattning på svenska och engelska samt anmälningssedel finns under teckningstiden tillgängliga på Crunchfish hemsida, www.crunchfish.com och på Västra Hamnen Corporate Finance hemsida www.vhcorp.se.

Läs mer..
Crunchfish noteras på Nasdaq First North
2016-10-06

Malmöbaserade Crunchfish utvecklar mjukvara som gör det möjligt att styra konsumentelektronik med gester. Bolaget står nu inför listning på Nasdaq First North och gör i samband med detta en nyemission om 60 MSEK.
Notering av Crunchfish på Nasdaq First North
Läs mer..
Hövding offentliggör prospekt
2016-05-19
Hövding Sverige AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, offentliggör prospekt inför dess nyemission om cirka 42 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.
 
Mer information: 
Fredrik Carling, VD, presenterar Hövding på Aktiedagen i Malmö den 24/5.
Plats och tid: Casino Cosmopol, Slottsgatan 33, 10.15 – 10.45
Anmälan: Via webformulär på www.aktiespararna.se 
 
Dokument tillgängliga för nedladdning:
 
Prospekt Anmälningssedel Sammanfattning
Läs mer..
Hövding beslutar om garanterad företrädesemission
2016-04-20

Hövding Sverige AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse beslutat genomföra en nyemission om cirka 42 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15 kr. Emissionen omfattas till 100% av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantiåtaganden från befintliga ägare och större externa investerare.
Pressmeddelande
Läs mer..
Erbjudandet i Simris Alg övertecknat
2016-04-13

Nyemissionen i Simris Alg inför noteringen på Nasdaq First North blev tecknad till 61,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en överteckning med 11,1 miljoner kronor. Genom emissionen tillförs Bolaget 50,3 miljoner kronor före emissionskostnader och Simris Alg får över 3000 nya aktieägare. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till 22 april.

Till följd av överteckningen kommer full tilldelning inte kunna ske. Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman och som återgavs i prospektet. Besked om tilldelning via nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor sker den 13 april.
PM: Erbjudandet övertecknat
Läs mer..
Serstech AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen
2016-04-04
Erbjudandet som genomfördes under mars 2016 tecknades till 74% motsvarande ca 17,4 MSEK. Garanterna fick därmed tilldelning motsvarande 26% av respektive åtagande. Totalt tillfördes Bolaget därmed hela emissionsbeloppet om 23,5 MSEK före emissionskostnader.
Serstech AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen
Läs mer..
Simris Alg AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North
2016-03-24

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönt pionjärföretag på Österlen som tillverkar omega-3-olja från odlade alger. 
Bolaget står nu inför listning på Nasdaq First North och gör i samband med detta en nyemission om 50 MSEK.

Presentationer arrangeras på följande platser och tidpunkter:
  • 29 mars 2016: Lund, Aktiespararträff på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27. klockan 17.30 - 21.00
  • 30 mars 2016: Stockholm, Aktiespararträff på Hotel Birger Jarl. Klockan 17.30 - 20.00.
  • 30 mars 2016: Stockholm, Aktiespararträff på Nasdaq, tullvaktsvägen 15. Klockan 17.30-19.30.
  • 31 mars 2016: Hammenhög, Herrestadsvägen 24. Klockan 15.30 - 17.30 eller 18.00 - 20.00
  • 4 april 2016: Malmö, Aktiekväll på World Trade Center, Jungmansg 12. Klockan 18.00 - 20.00
  • 5 april 2016: Göteborg, Aktiekväll på Hotel Park Avenue. Klockan 17.30 - 20.00.
  • 7-8 april 2016: Åre. Kapitalmarknadsdagar med Åre Business forum. Åre Björnen. 
Dokument tillgängliga för nedladdning:
 
Läs mer..
Presentation av Serstech på Aktiedagen i Stockholm
2016-03-09
VD Mikael Wanland presenterar Serstech på Aktiedagen i Stockholm. 
Läs mer..
1 2 3 4 5  ... Föregående Nästa 
Pågående uppdrag
Slutförda uppdrag
1 2 3 4 Föregående Nästa 
Certified Adviser
Lediga tjänster
Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Välkommen att skicka din ansökan till: rekrytering@vhcorp.se
Nyhetsbrev
Fyll i nedanstående formulär om du önskar information om kommande investeringserbjudande.
Twitter
OscarAlfPer

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se