Västra Hamnen Corporate Finance


Promore Pharma förbereder kliniska studier

2018-05-04


VD Jonas Ekblom och CFO Jenni Björnulfson berättar om Promore Pharmas läkemedelsprojekt i en intervju med Finwire TV.

Läs mer..

Chemotech genomför företrädesemission

2018-04-25

Styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB har beslutat att föreslå genomförandet av en emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Totalt kommer nyemissionen tillföra bolaget ca 18 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer..

Västra Hamnen Corporate Finance inleder bevakning av Promore Pharma

2018-04-19

Västra Hamnen Corporate Finance har idag offentliggjort en initial analys av bioteknikbolaget Promore Pharma. Analysen pekar på ett motiverat värde för aktien inom intervallen 17,60 till 30,60 SEK, vilket ska jämföras med stängningskursen 9,98 SEK den 18 april.

Läs mer..

VA Automotive avbryter nyemission – ansöker om företagsrekonstruktion

2018-04-18

Styrelsen för VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) (”VA Automotive”) har idag beslutat att avbryta den pågående nyemissionen samt besluta om att ansöka om företagsrekonstruktion för VA Automotive och dess dotterbolag.

VA Automotive genomför företrädesemission

2018-03-15

VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) (”VA Automotive” eller ”Bolaget”), noterat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolagets styrelse mot bakgrund av den under 2017 svaga utvecklingen för koncernen, föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare.

Nilssons emission övertecknad

2018-03-02

Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 22,9 MSEK för att stärka bolagets likviditet har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent.

Läs mer..

Respiratorius genomför företrädesemission

2017-11-07

Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius” eller ”Bolaget”), som är noterat på AktieTorget, meddelar att Bolaget tar viktiga steg inför att inleda fas IIb/III studie för VAL001 samt förbereder kliniska studier av RESP1000 i Europa. För att finansiera studierna och rörelsekapital har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande från den 2 maj 2017 och genomför en företrädesemission av aktier om cirka 21 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Läs mer..

ChemoTechs emission övertecknad

2016-11-22

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i det erbjudande om nyemission riktat till allmänheten som Bolagets styrelse beslutat om inför notering på Nasdaq First North. Emissionen som riktades till allmänheten tecknades till drygt 650 procent, vilket innebär att Bolaget inklusive lämnade teckningsåtaganden tillförs 14,7 MSEK efter transaktionskostnader och får ca 600 nya aktieägare. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till den 6 december 2016 och är avhängigt marknadsplatsens godkännande. 

Läs mer..
1 2 3 4 5  ... Föregående Nästa 

Marknadsfokus

Slutförda uppdrag
1 2 3 4 5 Föregående Nästa 


Lediga tjänster
Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Välkommen att skicka din ansökan till: rekrytering@vhcorp.seVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se