Promore Pharma: Breddar spelplanen

2018-05-22

Promore Pharma Q1 2018: Vi har gjort en utvärdering av det nyligen slutade licensavtalet och bedömer att det motiverar en höjning av det värderingsintervall vi tidigare angett för Promore Pharma. Med försiktiga antaganden gör vi bedömningen att det representerar ett mervärde om 1,20 – 1,70 SEK per aktie. Vi höjer således vårt motiverade värde per aktie till 18,80 – 32,30 SEK.

Läs hela rapporten här.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se