Engagemang, kvalité och nyfikenhet
Rådgiving vid företagsaffärer och finansiering
Företrädesemission i Serstech

Västra Hamnen är finansiell rådgivare i samband med Serstechs företrädesemission på Nasdaq First North.
 
Kort om Serstech
Serstech utvecklar, tillverkar och säljer ett handhållet instrument och en molntjänst (ChemDash) för icke-förstörande identifiering och analys av ett stort antal ämnen samt kemiska föreningar. ChemDash bibliotek består idag av cirka 17 000 ämnen och kemiska förening. Nedbrutet består ChemDash av ett antal specialiserade databaser, en del helt unika för Bolaget. Serstechs teknik möjliggör för användaren att enkelt och pålitligt identifiera ett ämnes kvalitet och i vissa fall koncentrationen i ett prov. Informationen lagras via ChemDash, där den också kan analyseras och delas med andra användare. 
 
 
Teckningskurs1,15 SEK per ny aktie
VillkorTvå (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie
Teckningsperiod15 - 30 januari 2018
Handel med Teckningsrätter15 - 26 januari 2018
Sista dagen med rätt att delta i emissionen9 januari 2018
Erbjudandets storlekCirka 24,6MSEK
GarantiåtagandeFöreträdesemissionen omfattas av garantiåtaganden motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet 
Kontaktperson
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04
Epost
Dokument
Nyheter

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se