Simris Alg till First North

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Simris Alg AB (publ) i samband med deras notering på Nasdaq First North.
 
 
Simris Alg #HemmaHos
 
Simris Alg i korthet:
Simris Alg AB (publ) är ett svenskt bolag som tillverkar omega-3-olja från odlade alger. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som unikt premiumalternativ till omega-3-tillskott baserade på fiskolja. Simris Alg adresserar en global mångmiljardmarknad i stark tillväxt, med ökat hälsointresse, en åldrande befolkning och stigande välstånd i tillväxtekonomier som viktigaste drivkrafter. Värdet på marknaden för omega-3-produkter uppgick 2014 till 30,8 miljarder USD, och förväntas öka till 44,9 miljarder USD år 2020. Bolaget har utvecklat en robust industriell process för odling av alger och omega-3-produktion, vilken i kombination med den starkt växande marknaden ger utmärkta förutsättningar för Simris Alg att utvecklas till ett globalt och lönsamt tillväxtföretag. 

 
 
Kontaktperson
Per Lönn
Projektledare

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se