Engagemang, kvalité och nyfikenhet
Rådgiving vid företagsaffärer och finansiering
Crunchfish notering på First North

Västra Hamnen Corporate Finance var finansiell rådgivare till Crunchfish AB (publ) vid deras notering på Nasdaq First North. I samband med noteringen genomförde Crunchfish AB (publ)  en nyemission uppgående till 60 MSEK.
 
 Intervju med Crunchfish VD, Joakim Nydemark
 
Crunchfish i korthet:
Crunchfish utvecklar mjukvara som skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Bolagets produkt Touchless A3D gör det möjligt att styra konsumentelektronik med gester. Genom den inbyggda standardkameran i en mobiltelefon eller surfplatta tolkar mjukvaran handgester och kopplar sedan dessa till olika kommandon som att svara på ett inkommande samtal, ta ett foto eller interaktion för Augmented Reality (“AR”) och Virtual Reality (”VR”).

 
 
Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost
Dokument
Nyheter
Crunchfish emission övertecknad
2016-11-02
Crunchfish offentliggör prospekt
2016-10-14
Crunchfish noteras på Nasdaq First North
2016-10-06

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se