Företrädesemission i Hövding

Västra Hamnen är finansiell rådgivare i samband med Hövding Sverige AB (publ) företrädesemission på Nasdaq First North. 

Villkor

Teckningskurs 10 SEK per ny aktie
Villkor Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) nya aktier
Teckningsperiod 17 augusti - 31 augusti 2018
Handel med teckningsrätter 17 augusti - 29 augusti 2018
Avstämningsdag 16 augusti 2018
Erbjudandets storlek Cirka 74 MSEK
Tecknings- och
garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet 


Kort om Hövding

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding – Airbag for Cyclists”. En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld. 

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost


Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se