Engagemang, kvalité och nyfikenhet
Rådgiving vid företagsaffärer och finansiering
Hoppa över navigeringslänkar

Västra Hamnen Corporate Finance är en oberoende rådgivare som bistår företag och ägare hjälp med rådgivning i samband med företagsaffärer. Bolaget är verksamt från Malmö.


Kort historik

Bolaget grundades 2005 som Västra Hamnen Fonder AB. Som mest förvaltades drygt en miljard kronor genom tre egna värdepappersfonder. 2008 breddades verksamheten till att även inkludera investeringsrådgivning, värdepappersmäkleri och företagsrådgivning och bolaget namnändrades till Västra Hamnen Fondkommission AB. Företagsrådgivningen blev med tiden ett allt större och viktigare affärsområde. Under 2013 valde man därför att fokusera samtliga resurser på detta affärsområde och under ordnade former avveckla övriga verksamheter. Under våren 2014 var denna transformering helt genomförd och bolaget namnändrades till Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Lediga tjänster
Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Välkommen att skicka din ansökan till: rekrytering@vhcorp.se
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se