Hövding: Uncertain times ahead

2020-03-18

Virusoron kommer sannolikt leda till ett markant fall i privat konsumtion och därför anser vi det lämpligt att sänka Hövdings försäljningsprognoser. Vi reducerar värderingsspannet till 16,20 - 23,60 SEK per aktie.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se