Hövding genomför företrädesemission och tidigarelägger delårsrapport för fjärde kvartalet 2019

2020-02-04

Hövding genomför företrädesemission och tidigarelägger delårsrapport för fjärde kvartalet 2019

Hövding Sverige AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse har, villkorat av bolagstämmans godkännande, beslutat om en nyemission om cirka 25 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att sjutton (17) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 19 kr. Emissionen omfattas till 100% av teckningsåtaganden och vederlagsfria garantiåtaganden från befintliga ägare.

Läs hela meddelandet på Hövdings hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se