Chordate Medical delårsrapport för första kvartalet 2020

2020-04-29

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020.

Sammanfattning av perioden januari-mars 2020

Nettoomsättningen uppgick till 463 168 SEK (58 470)

Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 802 024 SEK (-5 127 652)

Resultat efter finansiella poster var -5 474 682 SEK (-6 268 270)

Resultat efter skatt var -5 474 682 SEK (-6 268 270)

Resultat per aktie var -0,13 SEK (-0,36)

Läs hela meddelandet på Chordates hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se