Promore Pharma: Opåverkat av krisen

2020-05-27

Vi har uppdaterat analysen av Promore Pharma följande Q1-rapporten. Bolaget meddelar att fas IIb-studien med LL-37 fortskrider enligt plan trots COVID-19. Vi behåller vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se