Chordate Medical delårsrapport för andra kvartalet 2020

2020-08-07

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2020.

Sammanfattning av perioden januari-juni 2020

Nettoomsättningen uppgick till 517 744 SEK (457 421)

Kassaflöde från den löpande verksamheten var -8 868 990 SEK (-8 319 027)

Resultat efter finansiella poster var -9 871 569 SEK (-12 364 409)

Resultat efter skatt var -9 871 569 SEK (-12 364 409)

Resultat per aktie var -0,22 SEK (-0,63)

Läs hela meddelandet på Chordates hemsida.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se