Klaria erhåller regulatoriskt godkännande för den pivotala bioekvivalensstudien med Sumatriptan Alginatfilm

2020-11-12

Klaria har har erhållit samtliga nödvändiga godkännanden för att kunna inleda den pivotala bioekvivalensstudien med Sumatriptan Alginatfilm. Den brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA) har godkänt studien. Klaria kommer således att inleda den kliniska studien och bekräftar tidigare kommunicerad tidsram för studien med förväntade resultat under det första kvartalet 2021. Bolaget meddelar ytterligare att Läkemedelsverket, som representant för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, har i ett så kallat ”Scientific Advice” bekräftat att Klarias utvecklingsplan för Sumatriptan Alginatfilm är acceptabel i sin nuvarande form för ett marknadsgodkännande i Europa.

Läs hela meddelandet på Klarias hemsida. 

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se