ChemoTech presenterar nya finansiella mål i samband med offentliggörande av memorandum

2018-05-22

Scandinavian ChemoTech AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, offentliggör informationsmemorandum inför dess nyemission om cirka 18,3 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se