Företrädesemission i EQL Pharma

2018-10-17

EQL Pharma AB (publ), som är noterat på Spotlight, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en fullt säkerställd nyemission om cirka 25 miljoner kronor. 

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se