logo

Clemondo: Höjer tillväxtmålet

Analysuppdatering Q1 2021

|

2021-05-17

  • Tillväxtmålet höjs från 10 till 12 procents årlig omsättningsökning
  • Överträffade vinstprognosen under Q1 trots lägre omsättning
  • Vi behåller värderingsintervallet 3,90 – 5,00 SEK per aktie tillsvidare

Clemondos rapport för första kvartalet kom in något under vår förväntan omsättningsmässigt men bolaget lyckades ändå överträffa vår vinstprognos. Detta berodde till största delen på en överraskande hög bruttomarginal om 44,9 procent under kvartalet. Bolaget pekar på något svagare efterfrågan på kort sikt, på grund av uppbyggnad av lager i kundledet. Vi ser dock fortfarande många faktorer som pekar på långsigtig tillväxt. Bolagets nya finansiella mål vittnar också om en ökad ambitionsnivå, då den viktigaste förändringen innebär en höjning av tillväxtmålet från 10 procent till 12 procent årligen. Vi justerar lite i vår värderingsmodell men behåller vårt värderingsspann 3,90 – 5,00 SEK per aktie tillsvidare.

Läs vår analysuppdatering nedan.

Alf Riple, CFA

Chefsanalytiker

Jens Jacob Aabel Nordkvist

Analytiker