logo

Clemondo: Uppnår finansiella målsättningar

Analysuppdatering Q3 2020

|

2020-11-16

  • Leveransförmågan inom hygienprodukter understiger fortfarande efterfrågan
  • Omsättning och resultat kom in lägre än våra förväntningar
  • Vi behåller vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare

Clemondo presenterade förra veckan siffrorna för det tredje kvartalet och både omsättningen och resultatet kom in lägre än våra förväntningar. Enligt bolaget härleds detta till en brist på insatsvaror under kvartalet som nu har säkrats upp för att möjliggöra en ökad produktstakt. Den kvartalsvisa tillväxten är påtaglig (YoY: 66%) och bolaget uppnår för första gången samtliga finansiella målsättningar. Med en andra våg av COVID-19 på ingång påminns vi om att pandemin långt från är över och detsamma gäller efterfrågan på hand- och ytdesinfektion. Vi lämnar vår finansiella prognos oförändrad och upprepar vårt tidigare motiverade värderingsintervall om 3,90 – 5,00 SEK per aktie.

Läs vår analysuppdatering nedan.

Alf Riple, CFA

Chefsanalytiker

Jens Jacob Aabel Nordkvist

Analytiker