logo

Promore Pharma: Strategi under utvärdering

Analysuppdatering Q4 2020

|

2021-02-25

  • Strategi för båda läkemedelskandidater utvärderas
  • Sannolikt full översyn av partnerstrategi och indikationsområden
  • Vi upprepar värderingsintervallet 9,60 – 15,60 SEK per aktie

Promore Pharma lämnade bokslutskommuniké för 2020 i tisdags och som vanligt var det texten snarare än siffrorna som drog till sig uppmärksamheten. Bolaget meddelade att ledning och styrelse har påbörjat en översyn av strategin för båda läkemedelskandidaterna ropocamptide (LL-37) och ensereptide (PXL01). Syftet är att lägga en hållbar plan för kommersialisering av kandidaterna och för bolagets finanser, med målsättningen att kommunicera slutsatserna kring månadsskiftet mars-april. Utfallet av strategiarbetet kan komma att påverka vår värderingsmodell men medan vi avvaktar detta håller vi värderingsintervallet oförändrat.

Läs vår analysuppdatering nedan.

Alf Riple, CFA

Chefsanalytiker

Jens Jacob Aabel Nordkvist

Analytiker