logo

USWE: Reaffirming the growth story

Analysuppdatering Q2 2021/22

|

2021-11-15

  • Justerad omsättning överträffar våra förväntningar
  • Förvärv av VOID Cycling fullbordat
  • Vi behåller vårt värderingsintervall om 73,00 - 92,00 SEK per aktie.

USWEs kvartalsrapport för Q2 2021/22 kom in någorlunda som förväntat och bekräftar bolagets framtida tillväxtutsikter. Produktionsstopp i Vietnam innebar att drygt 4 miljoner SEK i omsättning flyttas över till nästa kvartal. Justerat för detta hade omsättningen varit 2 miljoner SEK högre än förväntat samtidigt som vinsten var som förväntat. USWE färdigställde även förvärvet av VOID Cycling och gjorde förändringar inom distributionsledet i Tyskland under kvartalet. Vi anser detta vara en stark rapport och gör enbart mindre finjusteringar till vår värderingsmodell. Vi behåller därför vårt värderingsintervall om 73,00 - 92,00 SEK per aktie.

Läs vår analysuppdatering nedan. Rapporten finns endast tillgänglig på engelska.

Alf Riple, CFA

Chefsanalytiker

Jens Jacob Aabel Nordkvist

Analytiker