logo

USWE: Sales dip due to supply issues

Analysuppdatering Q4 2021/22

|

2022-06-03

  • Låg likviditetsreserv förväntas studsa tillbaka under kommande kvartal
  • Marknadsföring kommer intensifieras när stora idrottsarrangemang återvänder
  • Vi behåller vårt värderingsintervall om 73,00 - 92,00 SEK per aktie.

USWE rapporterade lägre försäljning jämfört med vår prognos för fjärde kvartalet av räkenskapsåret 2021/22, vilket motsvarar januari - mars 2022. Korrigerat för förvärv och valutakursförändringar, minskade faktiskt omsättningen med 5,5 procent. Utfallet kan dock primärt förklaras av störningar på leverantörssidan och inte brist på efterfrågan. För hela fiskalåret 2021/22 växte omsättningen med 88 procent vilket bekräftar vårt tillväxtcase. Vi gör några mindre justeringar av vårt ekonomiska scenario, i första hand en viss sänkning av omsättningsprognosen för de närmsta åren. Huvudlinjerna i vårt långsiktiga scenario är dock intakta och vi behåller vårt värderingsintervall för aktien.

Läs vår analysuppdatering nedan. Rapporten finns endast tillgänglig på engelska.

Alf Riple, CFA

Chefsanalytiker

Jens Jacob Aabel Nordkvist

Analytiker