logo

ViroGates: EMA decision still pending

Analysuppdatering Q3 2021

|

2021-11-18

  • EMA-beslut angående anakinra försenas
  • Lansering av POC+ produkten försenas till nästa år
  • Vi justerar modellen marginellt men behåller vårt värderingsintervall 115,00 - 180,00 DKK per aktie

ViroGates omsättning i Q3 var något lägre än våra estimat, men nettoförlusten skiljde sig bara 0,5 miljoner DKK. Den generella bilden är att de händelser vi såg fram emot till hösten är försenade men fortfarande sannolika att inträffa. EMAs "label extension" som hade validerat suPAR-styrd anakinra behandling för allvarliga COVID-19 fall var väntat i oktober men har fortfarande ej kommit. Lanseringen av ViroGates nya POC+ produkt är också försenad till H1 nästa år. Detta är olyckligt men påverkar inte vår syn märkbart. Vi återupprepar värderingsintervallet 115,00 - 180,00 DKK per aktie.

Läs vår analysuppdatering nedan. Rapporten finns endast tillgänglig på engelska.

Alf Riple, CFA

Chefsanalytiker

Jens Jacob Aabel Nordkvist

Analytiker