Serstech

Serstech AB (publ) är ett högteknologiskt företag som utvecklar instrument och lösningar för kemisk identifiering. Framförallt utvecklar Bolaget Ramanspektrometrar. Tekniken bygger förenklat på att molekyler som belyses med ljus av en bestämd våglängd reflekterar ett annat ljus som är helt unikt för just den molekylen. Man kan betrakta detta som ett ”molekylärt fingeravtryck” och kan således utnyttjas för identifiering av olika substanser. Till skillnad mot andra vibrationstekniker är Ramanspektroskopi överlägsen i flera avseenden; kräver liten eller ingen provberedning samt att metoden är okänslig för vattenbaserade prover vilket möjliggör mätning av fasta ämnen, vätskor och gaser, inte bara direkt, utan även genom transparenta behållare som glas och plast.
 
Serstech AB (publ) är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Serstechs Certified Adviser.

Läs mer www.serstech.com

Kontaktperson
Björn Andersson
Analytiker

Telefon: +46 40 200 252
Mobil: +46 736 36 94 13
EpostVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se