Clinical Laserthermia Systems

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är ett medicinteknikbolag vars produkter gör det möjligt att genom en fiber föra in energi, i form av laserljus, för behandling av en cancertumör. Bolaget utvecklar och marknadsför ett system för immunologisk behandling av cancer, den så kallade imILT-metoden, vilken destruerar cancercellerna samt aktiverar kroppens eget immunförsvar mot potentiellt kvarvarande cancerceller. Utöver möjligheten att utföra imILT-behandlingar kan CLS produkter även möta behoven inom Fokuserad Laserablation (FLA). Inom detta nya marknadssegmentet är det främst för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata som Bolaget ser en kommersiell möjlighet. CLS produkter och behandlingar medför en effektiv behandling med få biverkningar och en för vårdgivaren kostnadseffektiv modell. Bolaget bedriver flertalet kliniska studier med syftet att validera behandling och skapa underlag inför en kommersiell expansion.
 
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är sedan 2017 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Certified Adviser. 
 
Läs mer www.clinicallaser.se

Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
EpostVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se