Promore Pharma

Promore Pharma AB (publ) är ett svenskt bioteknikbolag med två läkemedelskandidater i sen klinisk fas.
 
  • PXL01 är avsedd att användas i samband med kirurgi för att motverka komplikationer såsom adherenser och ärrbildning. Kandidaten är på väg in i fas III och skulle kunna nå marknaden under 2024.
  • LL-37 syftar till att hjälpa läkningen av venösa bensår och diabetesfotsår. Denna befinner sig i fas II och kan med positiva studieresultat nå marknaden 2024.
Båda läkemedelskandidater kännetecknas av en gynnsam säkerhetsprofil och har hittills uppnått positiva studieresultat. Båda kan dessutom bli första effektiva läkemedel på globala marknader med låg konkurrens. Bolaget drivs av en liten och effektiv organisation som utnyttjar omfattande internationella samarbeten och partnerskap i utvecklingsarbetet. Ifall kommande kliniska studier blir framgångsrika finns möjligheter att licensiera ut ett eller båda läkemedel till ledande läkemedelsbolag mot milstolpsbetalningar, licensavgifter och/eller royalties.
 
Promore Pharma AB (publ) noterades på Nasdaq First North under juli 2017.


Promore Pharma: Fas II-studie startar i Q1

2021-11-30

Promore Pharmas rapport för det tredje kvartalet visade att det tempo och den färdriktning som tidigare aviserats behålls. Fas II-studien med ensereptide drar igång under Q1 2022 och finansiering räcker till mitten av 2023. Vi behåller värderingsintervallet 3,70 - 6,00 SEK per aktie.

Promore Pharma: Snart klart för ny studie

2021-08-26

Promore Pharmas rapport för Q2 2021 innehöll få överraskningar. Blicken riktas mot den kommande starten för fas II-studien med ensereptide mot ärrbildning under Q1 nästa år. 

Promore Pharma: Företrädesemission i gång

2021-06-03

Vi har reviderat värderingsmodellen för Promore Pharma efter Q1-rapporten och detaljerna kring den pågående företrädesemissionen. Nytt värderingsintervall är 3,70 - 6,00 SEK per aktie.

Promore Pharma: Ny riktning för ensereptide

2021-04-27

Promore Pharmas strategiändring för ensereptide betyder senare marknadslansering men betydligt större marknader och mindre finansieringsrisk på kort sikt. Sammantaget sänker vi värderingsintervallet till 5,10 - 8,70 SEK per aktie.

Promore Pharma: Strategi under utvärdering

2021-02-25

Promore Pharma meddelade i bokslutskommunikén att bolagets strategi är under utvärdering. Man kommer diskutera båda läkemedelskandidater såväl som bolagets finansiella plan och besked väntas i månadsskiftet mars-april. Till dess väljer vi att inte göra några förändringar i vår värderingsmodell.

Promore Pharma presenterar på Investerardagen 2020

2020-12-03

Promore Pharmas VD Jonas Ekblom presenterar bolaget och svarar på frågor under Västra Hamnens Investerardag 2 december 2020.

Promore Pharma: Blandad succé i fas IIb

2020-11-26

Vi har uppdaterat analysen av Promore Pharma följande deras Q3-rapporten som släpptes i tisdags. Ett stort fokus ligger på den studiedata som presenterades förra veckan. Studien uppnådde inte den primära effektparametern men utfallet ser lovande ut för en viktig delmarknad.

Promore Pharma: Inga överraskningar

2020-08-27

Vi har uppdaterat analysen av Promore Pharma efter deras Q2-rapport i veckan. Likt förväntat innehöll rapporten inga överraskningar men vi erkänner potentialen för en uppvärderingen i fall studieresultatet under Q4 är lyckat. Tillsvidare väljer vi dock att hålla vårt värderingsintervall oförändrat.

1 2 3 Föregående Nästa 
Ansvarig analytiker
Alf Riple
Chefsanalytiker

Telefon: +46 40 200 257
Mobil: +46 738 40 40 08
Epost


Marknadsfokus utskick
Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.

Nyheter och rapporter från bolagetVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se