Företrädesemission i Zaplox

Västra Hamnen agerade finansiell rådgivare i samband med Zaplox AB (publ) företrädesemission på Nasdaq First North. 

Villkor

Teckningskurs

3 SEK per ny aktie

Villkor

Tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier

Teckningsperiod
19 november - 3 december 2018

Handel med teckningsrätter
19 november - 29 november 2018

Avstämningsdag
16 november 2018

Erbjudandets storlek
Cirka 48 MSEK

Teckningsåtaganden
Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden motsvarande knappt 87 procent av det totala emissionsbeloppet


Kort om Zaplox

Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en nyckelfärdig plattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. 

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost


Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se