Företrädesemission i EQL Pharma

Västra Hamnen agerade finansiell rådgivare i samband med EQL Pharma AB (publ) företrädesemission på Spotlight Stock Market. 

Villkor

Teckningskurs 6 SEK per ny aktie
Villkor Sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie
Teckningsperiod 30 oktober - 13 november 2018
Handel med teckningsrätter 30 oktober - 9 november 2018
Avstämningsdag 24 oktober 2018
Erbjudandets storlek Cirka 25 MSEK
Tecknings- och
garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet 


Kort om EQL Pharma

EQL Pharma grundades 2006 av Christer Fåhraeus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. EQL Pharma har idag tio nischgenerika på marknaden. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nischgenerika för lansering. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma har ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina. 

Kontaktperson
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04
Epost


Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se