Företrädesemission på First North

Västra Hamnen är rådgivare i samband med företrädesemission för ett bolag noterat på Nasdaq First North.
Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se