Emission Heliospectra

Västra Hamnen agerade finansiell rådgivare i samband med Heliospectra AB (publ) företrädesemission på Nasdaq First North. 

Villkor

Teckningskurs

4,5 SEK per ny aktie

Villkor

Tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) nya aktier

Avstämningsdag
19 mars 2019

Teckningsperiod
20 mars - 3 april 2019

Erbjudandets storlek
Cirka 53 MSEK

Kort om Heliospectra

Heliospectra är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök www.heliospectra.com.

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se