Emission i NPinvestor

Västra Hamnen är finansiell rådgivare i samband med NPinvestors företrädesemission på Nasdaq First North. 


Villkor


Storlek: Högst 6 288 145 nya aktier (12,6 MDKK)
Villkor: Varje befintlig berättigar innehavaren att teckna en ny aktie
Teckningskurs: 2 kr per aktie
Teckningsperiod: 3 - 16 juli 2019
Handel med teckningsrätter: 1 - 12 juli 2019
Avstämningsdag: 2 juli 2019
Teckningsförbindelser och garantier: 60 procent


NPinvestor i korthet

NPinvestor.com A / S är ett danskt fintech-bolag som erbjuder nya möjligheter för privata och professionella investerare att investera och hantera sina besparingar genom den banbrytande investeringsformen "Copy Trading". Copy Trading är ett nytt investeringskoncept där investerare automatiskt kan kopiera andra investerares strategier och affärer. Detta möjliggörs genom bolagets egenutvecklade handelsplattform Straticator.

Bolaget bygger en nisch i Norden med målet att förse investerare med ett brett spektrum av strategier, produkter och funktioner som bara erbjuds av NPinvestor. Bolaget är redan live på den danska marknaden och NPinvestor inriktad sig nu mot den svenska marknaden där investeringslandskapet är långt mer moget och utbrett. Kulturen med riskvilliga privata investerare på den svenska aktiemarknaden ger bolaget möjlighet att ta Copy Trading till nästa nivå.

Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost


Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se