Emission i InCoax

Västra Hamnen Corporate Finance agerade finansiell rådgivare till InCoax Networks AB (publ) vid bolagets företrädesemission om upp till 59 MSEK. Villkor

Teckningskurs: 8 SEK

Teckningsperiod: 18 oktober - 1 november 2019

Erbjudandets storlek: 59,3 MSEK

Antal aktier i Erbjudandet: Maximalt 7 416 864 nya aktier


Kort om InCoax

InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.com. 

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se