Kapitalanskaffning

Västra Hamnen agerade finansiell rådgivare i samband med Ilya Pharma AB:s kapitalanskaffning om 17 miljoner SEK.

Kontaktperson
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04
Epost

Dokument

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se