Emission i Crunchfish

Västra Hamnen agerade finansiell rådgivare i samband med Crunchfish AB (publ) företrädesemission på Nasdaq First North Growth Market. 

Villkor

Teckningskurs: 9,9 SEK

Teckningsperiod: 30 mars - 14 april 2020

Erbjudandets storlek: 25,5 MSEK


Kort om Crunchfish

Crunchfish utvecklar och marknadsför interaktionslösningar för mobil betalning i fysisk miljö. Crunchfishs närhetsbaserade teknologi kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal hos handlaren och har även patentsökt uppfinningen att betala när kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten. Lösningarna marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också till multinationella företag.

Bolaget utvecklar också interaktionslösningar baserad på geststyrning och har den teknologin integrerad i miljontals smarta mobiler på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen av geststyrning mot smarta AR-glasögon.

Crunchfish har säte och huvudkontor i Malmö. Bolaget har även kontor i Stockholm och representation i Indien. Bolaget bedriver sina affärer från två helägda dotterbolag, Crunchfish Proximity för närhetsbaserad teknologi till mobil betalning och Crunchfish Gesture Interaction för geststyrning till smarta AR-glasögon. Crunchfish grundades 2010 och har idag 23 anställda.

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument
2020-03-27
2020-03-12
2020-03-27

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se