Pre-IPO - Oblique

Västra Hamnen agerade finansiell rådgivare i samband med Oblique Therapeutics AB:s kapitalanskaffning om 118 miljoner SEK.

Kort om Oblique
Oblique är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar innovativa nya läkemedel mot svåra sjukdomar med ett stort medicinskt behov med fokus på smärta och cancer. Bolaget använder sin egenutvecklade antikroppsplattform för att generera antikroppar mot svåra mål där andra tekniker misslyckades.

Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se