Västra Hamnen Corporate Finance bistår med professionellt utförda företagsvärderingar i alla situationer där behov kan uppstå. Vi har lång erfarenhet av att värdera företag i alla typer av branscher. Kvalificerade analyser och strukturerade beslutsunderlag är ett värdefullt stöd för förhandlingar och effektivitet i beslutsfattande.

Referensuppdrag
Analys och värderingVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se