Västra Hamnen Corporate Finance är en konsultfirma inom corporate finance som tillhandahåller tjänster vid bland annat kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Västra Hamnen står under tillsyn av Finansinspektionen och har varit verksam på den finansiella marknaden sedan 2005.


Västra Hamnen Corporate Finance


Promore Pharma: Q3 som förväntat

2019-11-26

Det fanns inga större överraskningar i Promore Pharmas Q3-rapport. Vi avvaktar den pågående kapitalanskaffningen innan vi eventuellt gör några justeringar av värderingsintervallet.

Läs mer..

Crunchfish: Blippit delay adds uncertainty

2019-11-20

Revideringen av tidplanen för Blippit gör oss oroliga att intäkterna från Sverige kan skjutas upp med flera kvartal. Den osäkerhet detta skapar får oss att revidera ner vår värdering av Crunchfish. Nytt motiverat spann för aktien sätts till 21,00 - 33,30 SEK per aktie.

Läs mer..

Heliospectra offentliggör prospekt

2019-11-19

Heliospectra har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 25 oktober 2019. Prospektet avseende Heliospectras företrädesemission kommer att finnas tillgängligt på Heliospectras hemsida (www.heliospectra.com), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Läs mer..

Välkommen till investerardagen 2019!

2019-11-07

Västra Hamnen Corporate Finance välkomnar er till Investerardagen 2019. På programmet står presentationer med tretton tillväxtbolag samt en marknadsutblick med Nordnets investeringscoach, Alexander Gustafsson. Dagen rundas av med after work.

Anmäl dig här!

Hövding: Fair result in challenging quarter

2019-10-30

Hövdings Q3-rapport visade på ett resultat i linje med våra förväntningar, men något lägre försäljningssiffror till följd av utfasningen av Hövding 2.0 samt tillfälliga utmaningar i logistikflödet för Hövding 3. Från den ljusare sidan visar företaget minskade tillverkningskostnader per enhet. Vi behåller vårt värderingsintervall om 20,10 - 29,30 SEK per aktie tills vidare.

Läs mer..

InCoax offentliggör prospekt

2019-10-17

InCoax prospekt finns nu att ladda hem via länken nedan.

Läs mer..

Promore Pharma: Hårt rabatterad nyemission

2019-10-10

Promore Pharma genomför en företrädesemission om 75 MSEK. Teckningskursen har satt ovanligt lågt och leder till kraftig utspädning, varför vi har beslutat att sänka värderingsintervallet till 10,60 - 16,80 SEK per aktie.

Läs mer..

Hövding: A new chapter begins

2019-09-25

Hövding 3 lanserades förra veckan och har mottagits väl av återförsäljare. Vi ser att risken i investeringscaset har minskat till följd av en lyckad lansering, men vi väljer att behålla vårt värderingsintervall oförändrat tills vi sett de första försäljningssiffrorna från lanseringen i Q3-rapporten. 

Läs mer..
1 2 3 4 5  ... Föregående Nästa 
Pågående transaktionerNyhetsbrev
Anmäl dig till Västra Hamnens epostutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.

Slutförda uppdrag
1 2 3 4 5  --> Föregående Nästa 

Lediga tjänster
Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Välkommen att skicka din ansökan till: rekrytering@vhcorp.seVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se