logo

Västra Hamnen Corporate Finance

Börsnoteringar, kapitalanskaffningar och företagsaffärer

Senaste analyser

Magle Chemoswed: Strong margins due to mix

Magle Chemosweds rapporterade lägre än väntad omsättning under Q1 men överträffade våra vinstestimat på grund av gynnsam försäljningsmix.

Movinn: Meeting expectations

Movinns rapport för det första kvartalet 2022 visade på en starkare omsättning samt högre antal units än väntat.

ViroGates: Healthy growth

ViroGates levererade starkare nettoresultat än väntat under Q1 efter att ha nått 33 rutinkunder

ProstaLund: Fler strängar på lyran

ProstaLunds rapport för det första kvartalet 2022 visade på att CE-märkningen av nya plattformen fortlöper samt att det finns en stark efterfrågan för Schelin-katetern.

Private Placement

118 MSEK

IPO

109 MSEK

Företrädesemission

74 MSEK

IPO

75 MDKK

Företrädesemission

57 MDKK

Företrädesemission

64 MSEK

M&A

Pris ej offentliggjort

IPO

250 MSEK

Företrädesemission

155 MSEK

M&A

Pris ej offentliggjort

Marknadsfokus

Marknadsfokus är vår tjänst för aktieanalys av små och medelstora marknadsnoterade bolag. Tjänsten bidrar till ökad omsättning i aktien genom att öka investerarnas kännedom om bolaget och uppmärksamhet kring löpande händelser. Samtliga våra analyser finns nedan.

Marknadsfokus

Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Om oss

Vi hjälper våra kunder att växa

Västra Hamnen Corporate Finance är ett oberoende värdepappersbolag som bistår med rådgivning i samband med företagsaffärer.

”Vi älskar småbolag och gör vårt bästa varje dag för att vara deras förstahandsval i samband med noteringsprocesser och kapitaliseringar.”
Oscar Ahlgren, VD