Västra Hamnen Corporate Finance är en konsultfirma inom corporate finance som tillhandahåller tjänster vid bland annat kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Västra Hamnen står under tillsyn av Finansinspektionen och har varit verksam på den finansiella marknaden sedan 2005.


Västra Hamnen Corporate Finance


Promore Pharma: Opåverkat av krisen

2020-05-27

Vi har uppdaterat analysen av Promore Pharma följande Q1-rapporten. Bolaget meddelar att fas IIb-studien med LL-37 fortskrider enligt plan trots COVID-19. Vi behåller vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare.

Läs mer..

Crunchfish: Coping with corona

2020-05-22

Vi har uppdaterat analysen av Crunchfish följande Q1-rapporten. Det har varit sparsamt med nyheter sedan vår senaste analysuppdatering och vi håller vårt värderingsintervall oförändrat tillsvidare.

Läs mer..

LED iBond offentliggör prospekt

2020-05-22

LED iBond International A/S, som planeras listas på Nasdaq First North Growth Market Danmark 15 juni 2020, offentliggör prospekt inför dess nyemission om 25-32 miljoner danska kronor.

Läs mer..

Crunchfish: Presentation av Q1 2020

2020-05-20

I samband med Crunchfish Q1-rapport 2020 presenterar VD Joachim Samuelsson det gångna kvartalet.

Läs mer..

Clemondo: Framgången fortsätter

2020-05-15

Vi har uppdaterat analysen till följd av bolagets Q1-rapport. Vi höjer den kortsiktiga omsättningsprognosen och därmed vårt värderingsintervall till 2,04 - 2,68 SEK per aktie, men vi lämnar även utrymme för bolaget att överraska på den positiva sidan.

Läs mer..

Hövding: The pandemic delays growth story

2020-05-08

Coronapandemin satte djupa avtryck i Hövdings försäljning under mars månad. Vi befarar att den närmsta tiden kommer fortsätta att vara utmanade för bolaget och vi väljer att justera ned försäljningsprognosen samt bruttomarginalen framgent. Vi reducerar vårt värderingsintervall till 14,40 - 21,30 SEK per aktie.

Läs mer..

ViroGates: Detects COVID-19 relevance

2020-05-05

Vi har uppdaterat analysen av ViroGates till följd av bolagets Q1-rapport. Ny forskning visar ett samband mellan suPAR-nivå och sjukdomsutfallet i patienter med COVID-19. Det behövs dock mer forskning för att vi ska väga in möjligheterna i vår värderingsmodell, och vi behåller vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare.

Läs mer..

Chordate Medical: Bromsas av pandemin

2020-04-30

Chordates Q1-rapport innehöll få överraskningar. Bolaget påverkas av COVID-19 och har pausat delar av sin studieverksamhet, men vår långsiktiga syn på bolaget är densamma. Vi behåller vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare. 

Läs mer..
1 2 3 4 5  ... Föregående Nästa Nyhetsbrev
Anmäl dig till Västra Hamnens epostutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.

Slutförda uppdrag
1 2 3 4 5  --> Föregående Nästa 

Lediga tjänster
Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Välkommen att skicka din ansökan till: rekrytering@vhcorp.seVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se