Västra Hamnen Corporate Finance är en konsultfirma inom corporate finance som tillhandahåller tjänster vid bland annat kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Västra Hamnen står under tillsyn av Finansinspektionen och har varit verksam på den finansiella marknaden sedan 2005.
Promore Pharma: Företrädesemission i gång

2021-06-03

Vi har reviderat värderingsmodellen för Promore Pharma efter Q1-rapporten och detaljerna kring den pågående företrädesemissionen. Nytt värderingsintervall är 3,70 - 6,00 SEK per aktie.

Läs mer..

LED iBond: Capitalised for growth

2021-06-01

Efter nyemissionen i våras har LED iBond en välfylld kassa och ett spektrum av tillväxtmöjligheter. Vi fasthåller vårt värderingsspann om 16,60 - 26,30 DKK per aktie.

Läs mer..

Chordate: Migränbehandling godkänd

2021-05-28

Vi har valt att revidera upp vår värdering av Chordate Medicals aktie till följd av det överraskande tidiga beskedet om att bolagets migränbehandling har tilldelats CE-märkning. Nytt värderingsintervall är 2,11 - 2,99 SEK per aktie.

Läs mer..

Följ Marknadsfokus-bolagen under rapportperioden

2021-05-24

Vi har sammanställt en lista med publiceringsdatum för bolagens Q1-rapporter 2021. 

Vi listar även datum och tid för webkonferenser där bolagen presenterar kvartalet och svarar på frågor, samt länk för anmälan till varje konferens.

Till listan

Crunchfish: Business model firming up

2021-05-21

Crunchfish affärsmodell börjar ta form och vi ser stora möjligheter in den globala satsningen på digitala centralbanksvalutor. Vi behåller vårt relativt färska värderingsintervall 49,80 - 79,50 per aktie tillsvidare.

Läs mer..

Magle Chemoswed: Progressing as planned

2021-05-20

Magle Chemosweds rapport för första kvartalet 2021 visade inte på några stora överraskningar då omsättningen var något lägre än förväntat men marginalerna högre. En ökad efterfrågan på tjänster inom utveckling i företagets CDMO verksamhet samt en ökning av royaltybetalningar är lovande framgent men vi väljer att behålla vårt värderingsintervall för Magle Chemoswed om 42,70 - 57,30 SEK per aktie tillsvidare.

Läs mer..

Clemondo: Höjer tillväxtmålet

2021-05-17

Clemondos höjda tillväxtmål om 12 procent årligen samt ett antal fundamentala faktorer gör oss optimistiska om tillväxtutsikterna även om omsättningen under Q1 kom in lite under vår förväntan. Vi upprepar värderingsintervallet 3,90 - 5,00 SEK per aktie.

Läs mer..
1 2 3 4 5  ... Föregående Nästa Marknadsfokus utskick
Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.


Slutförda uppdrag
1 2 3 4 5  --> Föregående Nästa Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se