logo

Västra Hamnen Corporate Finance

Börsnoteringar, kapitalanskaffningar och företagsaffärer

Senaste analyser

Movinn: Growing domestically and broad

Movinns rapport för Q2 2022 visade högre intäkter än väntat samt fortsatt inhemsk tillväxt. Den första internationella lanseringen tillkännagavs också under kvartalet, med 33 nya enheter i Malmö, Sverige.

Chordate: Tyskt delresultat stundar

Chordates rapport för det andra kvartalet 2022 visade på att stora framsteg har gjorts gällande migränstudien i Tyskland och Finland. Vi gör ytterst små justeringar och behåller vårt värderingsintervall om 1,70 – 2,70 SEK per aktie.

Promore Pharma: Utvecklingsarbetet fortlöper

Promore Pharmas Q2 rapport för 2022 visade på något lägre kostnader än förväntat. Fokus för bolaget ligger på den kliniska fas IIa studien gällande ensereptide och produktutvecklingsarbetet med att göra ropocamptide till en enkomponentsprodukt. Vi behåller vårt värderingsintervall om 3,70 – 6,00 SEK per aktie.

Crunchfish: Moving forward

Crunchfishs rapport för Q2 2022 visade en omsättning i linje med våra förväntningar och en nettoförlust som kom in bättre än vår prognos.

Private Placement

118 MSEK

IPO

109 MSEK

Företrädesemission

74 MSEK

IPO

75 MDKK

Företrädesemission

57 MDKK

Företrädesemission

64 MSEK

M&A

Pris ej offentliggjort

IPO

250 MSEK

Företrädesemission

155 MSEK

M&A

Pris ej offentliggjort

Marknadsfokus

Marknadsfokus är vår tjänst för aktieanalys av små och medelstora marknadsnoterade bolag. Tjänsten bidrar till ökad omsättning i aktien genom att öka investerarnas kännedom om bolaget och uppmärksamhet kring löpande händelser. Samtliga våra analyser finns nedan.

Marknadsfokus

Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Om oss

Vi hjälper våra kunder att växa

Västra Hamnen Corporate Finance är ett oberoende värdepappersbolag som bistår med rådgivning i samband med företagsaffärer.

”Vi älskar småbolag och gör vårt bästa varje dag för att vara deras förstahandsval i samband med noteringsprocesser och kapitaliseringar.”
Oscar Ahlgren, VD