Västra Hamnen Corporate Finance är en konsultfirma inom corporate finance som tillhandahåller tjänster vid bland annat kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Västra Hamnen står under tillsyn av Finansinspektionen och har varit verksam på den finansiella marknaden sedan 2005.
Clemondo: Höjer tillväxtmålet

2021-05-17

Clemondos höjda tillväxtmål om 12 procent årligen samt ett antal fundamentala faktorer gör oss optimistiska om tillväxtutsikterna även om omsättningen under Q1 kom in lite under vår förväntan. Vi upprepar värderingsintervallet 3,90 - 5,00 SEK per aktie.

Läs mer..

Följ Marknadsfokus-bolagen under rapportperioden

2021-05-17

Vi har sammanställt en lista med publiceringsdatum för bolagens Q1-rapporter 2021. 

Vi listar även datum och tid för webkonferenser där bolagen presenterar kvartalet och svarar på frågor, samt länk för anmälan till varje konferens.

Till listan

ProstaLund: Stark tillväxt under Q1

2021-05-11

ProstaLunds försäljning och bruttomarginal krossade våra förväntningar under första kvartalet. En oväntat kostnadsökning gjorde dock att resultatet blev som förväntat. Vi gör några små modelljusteringar men behåller värderingsintervallet 4,30 - 6,40 SEK per aktie.

Läs mer..

Hövding: Price hike to support margins

2021-05-05

Hövding aviserade en höjning av det rekommenderade detaljhandelspriset i sin Q1-rapport. Höjt pris försvarar bruttomarginalen och vi förväntar oss fortfarande att bolaget vänder till vinst mot slutet av innevarande år.

Läs mer..

ViroGates: Success in anakinra study

2021-05-04

Beskedet om positivt utfall i fas III-studien med suPAR-styrd behandling med anakinra är mycket goda nyheter för ViroGates. Vi höjer värderingsintervallet till 115,00 - 180,00 DKK per aktie.

Läs mer..

MedicPen: Tillväxten fortsätter

2021-04-30

MedicPen levererade stark tillväxt enligt förväntning under Q1 2021. Något högre kostnader än förväntat gav ett lite svagare nettoresultat men i det stora och hela stödjer rapporten vårt scenario. Värderingen oförändrad 0,56 - 0,92 SEK per aktie.

Läs mer..

Heliospectra: The Nectar Farms order is off

2021-04-28

Nyheten att ordern från Nectar Farms går om intet överskuggade kvartalsrapporten. Vi hade riskjusterat värdet av ordern i vår värdering och i ljuset av ett antal positiva tecken, väljer vi att behålla vår värdering av aktien för nu.

Läs mer..

Promore Pharma: Ny riktning för ensereptide

2021-04-27

Promore Pharmas strategiändring för ensereptide betyder senare marknadslansering men betydligt större marknader och mindre finansieringsrisk på kort sikt. Sammantaget sänker vi värderingsintervallet till 5,10 - 8,70 SEK per aktie.

Läs mer..
1 2 3 4 5  ... Föregående Nästa Marknadsfokus utskick
Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.


Slutförda uppdrag
1 2 3 4 5  --> Föregående Nästa Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se