logo

Västra Hamnen Corporate Finance

Börsnoteringar, kapitalanskaffningar och företagsaffärer

Senaste analyser

USWE: Another acquisition announced

USWE:s rapport för Q1 2022/23 visade på en omsättning och lönsamhet något under vår prognos.

USWE: Sales dip due to supply issues

USWE hade lägre än förväntat omsättning i Q4 2021/22 på grund av leveransproblem. Långsiktigt behåller vi dock tillväxtcaset.

Chordate: Nya studier aviseras

Chordates Q1 rapport var svagare än väntat, vilket får oss att tro att upptrappningen i omsättning dröjer. Vi senarelägger därmed bolagets tilltänkta exit med ett år.

Crunchfish: Central banks calling

Crunchfish levererade ett starkare resultat än väntat för Q1. Bolaget rapporterar stort intresse för dess lösning från centralbanker.

Private Placement

118 MSEK

IPO

109 MSEK

Företrädesemission

74 MSEK

IPO

75 MDKK

Företrädesemission

57 MDKK

Företrädesemission

64 MSEK

M&A

Pris ej offentliggjort

IPO

250 MSEK

Företrädesemission

155 MSEK

M&A

Pris ej offentliggjort

Marknadsfokus

Marknadsfokus är vår tjänst för aktieanalys av små och medelstora marknadsnoterade bolag. Tjänsten bidrar till ökad omsättning i aktien genom att öka investerarnas kännedom om bolaget och uppmärksamhet kring löpande händelser. Samtliga våra analyser finns nedan.

Marknadsfokus

Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Om oss

Vi hjälper våra kunder att växa

Västra Hamnen Corporate Finance är ett oberoende värdepappersbolag som bistår med rådgivning i samband med företagsaffärer.

”Vi älskar småbolag och gör vårt bästa varje dag för att vara deras förstahandsval i samband med noteringsprocesser och kapitaliseringar.”
Oscar Ahlgren, VD