logo

Samtycke till registrering av personuppgifter

Genom att registrera dig för dessa utskick lämnar du ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i följande avseenden. Med behandling avses här insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning inom vår verksamhet. I och med registrering samtycker du till att de personuppgifter som du lämnar till Västra Hamnen Corporate Finance AB (”Bolaget”) används för utskick via e-mail av nyhetsbrev samt att de kan komma att användas för marknadsföringsändamål för Bolaget inklusive tjänster tillhandahållna av tredje man innebärande bl.a. underlag för att leverera direktmarknadsföring via post eller e-post eller för att genomföra marknadsanalyser.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bolaget på begäran, Bolaget tar också emot begäran om rättelse av personuppgift. Som prenumerant kan du begära information om dina personuppgifter. Detta gör du genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad begäran till: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Jungmansgatan 12, 211 11, Malmö. Du kan återkalla samtycket när som helst genom skriftligt meddelande till Bolaget.