logo

Om oss

Västra Hamnen Corporate Finance

Vilka vi är och vad vi gör

Västra Hamnen Corporate Finance grundades 2005 och är ett oberoende värdepappersbolag som bistår företag och dess ägare med rådgivning i samband med företagsaffärer i Sverige och Danmark. Bolaget ansvarar för hela affärskedjan från due diligence, analys, värdering till rådgivning vid överlåtelser och kapitaliseringar. Bolaget bedriver därutöver verksamhet som Certified Adviser och erbjuder även tjänsten Marknadsfokus, vilken omfattar uppdragsanalys som ger ökad visibilitet för små och medelstora noterade bolag.