logo

Certified Adviser

Som Certified Adviser bistår vi bolag som avser att bli listade eller som är noterade vid marknadsplatsen NASDAQ First North med övervakning och vägledning, framförallt avseende bolagens regelefterlevnad samt informationsgivning.

Chordate
Crunchfish
GIAB
Kentima Holding
LED iBond
Magle Chemoswed
Movinn
Newbury Pharmaceuticals
Nilsson Special Vehicles
ProstaLund
Scandion Oncology
Speqta
USWE
ViroGates