logo

Crunchfish: Moving forward

Analysuppdatering Q2 2022

|

2022-08-29

  • Starkare nettoresultat än förväntat i Q2 på grund av lägre OPEX
  • Två nya avtal har signerats med asiatiska AR-leverantörer
  • Vi behåller värderingsintervallet om 41,60 - 66,20 SEK per aktie

Crunchfishs rapport för Q2 2022 visade en omsättning i linje med våra förväntningar och en nettoförlust som kom in bättre än vår prognos. Inom Digital Cash väntar Crunchfish på slutlig bekräftelse innan inträde i indiska centralbankens regulatoriska sandbox i ett projekt som involverar två andra indiska banker. Digital Cash har också blivit integrerat med Sirius betalsystem, en lösning som underlättar bankers implementering av Digital Cash. Intresset inom affärsområdet Gesture Interaction, specifikt XR Skeleton Stereo, har ökat under kvartalet vilket har bidragit till att två nya avtal har signerats med Lenovo och Ximmerse. Vi behåller vårt värderingsintervall på 41.60 – 66.20 SEK per aktie.

Läs vår analysuppdatering nedan. Rapporten är endast tillgänglig på engelska.

Joakim Eriksson

Analytiker

Jens Jacob Aabel Nordkvist

Analytiker