logo

Transaktioner

Pågående och slutförda uppdrag

Vi på Västra Hamnen har lång erfarenhet av att bistå företag och ägare i frågor om finansiering, företagsöverlåtelser och liknande. Vi arbetar selektivt och långsiktigt med uppdragsgivare i såväl privat som publik miljö. De flesta av bolagen vi arbetar med har ett marknadsvärde i intervallet 100 - 1 500 MSEK och en typisk transaktionsstorlek är mellan 25 och 250 MSEK.