logo

Pågående erbjudanden

Nedan hittar du information om våra pågående och kommande erbjudanden

Företrädesemission LED iBond

12,7 MDKK

Pågår Q4 2022

Kommande uppdrag

Företrädesemission - Medtech

2,5 MEUR

Q4 2022

Företrädesemission - Medtech

40 - 50 MSEK

Q4 2022

Företrädesemission - Biotech

40 MSEK

Q4 2022

Optionslösen - Crunchfish AB

Q4 2022

IPO First North Stockholm

200 MSEK

Q4 2022