logo

Slutförda uppdrag

Under de senaste tio åren har Västra Hamnen agerat rådgivare i transaktioner med ett sammanlagt värde om nästan 4 miljarder kronor i Sverige och Danmark. Detta omfattar börsnoteringar och kapitalanskaffningar i publik och privat miljö samt bolagsförsäljningar. Nedan finns en översikt över våra slutförda uppdrag.